Onze aanpak

In het streven om (nog) efficiënter te werken zien we dat Business Process Management (BPM) steeds vaker een voorname rol speelt. Om medewerkers bewust te maken van hun waarde in de keten is het belangrijk om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Door deze te visualiseren ontstaat transparantie en krijgt men inzicht in taken en rollen en creëert men waardevolle informatie die de basis kunnen vormen voor verandering en optimalisatie. De specialisten van LowQode hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zijn betrokken geweest bij een keur van werkzaamheden.

Van het realiseren van een blauwdruk t.b.v. de operationele bedrijfsprocessen, het inzetten van Business Rules tot het digitaliseren van verkoop en service processen. Bij deze werkzaamheden laten we ons ondersteunen door de technologie van AuraQuantic. Zo worden niet alleen de processen beschreven en vastgelegd (modeleren) maar kunnen we direct zien hoe de processen reageren in een operationele omgeving (simulatie). Mocht uit de simulatie blijken dat een proces een aanpassing behoeft dan kan men dat “on demand” uitvoeren. Een belangrijk gegeven is dat voor het werken met AuraQuantic geen specifieke IT kennis noodzakelijk is.

Digitale transformatie

Het begrip Digital Transformation doet steeds vaker zijn intrede. Maar wat zegt dit begrip met de wetenschap dat organisaties steeds intensiever bezig zijn met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De achterliggende periode stond voor veel organisaties in het teken van overleven en lag de focus meer op de dag van morgen dan de strategie over een periode van 3 jaar. Nu de economische signalen weer positieve effecten vertonen zien we dat veel organisaties de achterstand willen inhalen. Digital Transformation kan dan een aanpak zijn om deze stap te zetten. Maar Digital Transformation is meer dan alleen het upgraden van veelal verouderde en bestaande bedrijfsprocessen. Het is een strategie die verder gaat en u ook in staat stelt om uw organisatie voor te bereiden op de jaren die komen gaan en waar groei en innovatie centraal zullen staan om mee te blijven doen in een toenemende concurrentie strijd, waarbij de business bepalend zal zijn en IT een faciliterende rol toegedicht krijgt.

Onze werkwijze

We zijn voorstander van een pragmatische manier van werken. Deze vertalen we graag naar een ‘Agile’ projectaanpak op basis van de Scrum methodiek. In korte iteraties werken we, samen met u naar de gewenste situatie toe. Het grote voordeel van deze aanpak is dat we snel tot het gewenste resultaat kunnen komen. Door het positieve te borgen en de negatieve ervaringen te corrigeren ontstaat er snel een proces waarmee we alle wensen kunnen vertalen naar een goed werkende oplossing.

Uw wensen worden gedetailleerd vastgelegd in een product backlog in de vorm van zogenaamde user-stories. De product backlog is feitelijk de blauwdruk van de totale opdracht. Een iteratie, in scrum termen sprint genoemd, wordt gevuld met de user-stories vanuit de product backlog voor zover de capaciteit van het team dit toelaat. Aan het eind van een sprint wordt vervolgens een werkend deel van het eindproduct opgeleverd. Hierdoor wordt direct waarde voor uw organisatie gecreëerd en kunt u voortschrijdend inzicht direct inbrengen voor een volgende sprint. In Scrum trajecten hebben we dagelijks kort overleg waardoor we inhoudelijk en qua tijdslijnen de zaken goed onder controle hebben.