Procesdigitalisering

Optimaliseren komt voor digitaliseren

Dit klinkt misschien gek, want deze twee termen worden regelmatig in omgedraaide volgorde genoemd. Door te digitaliseren kan een proces optimaler verlopen, maar vaak blijkt in de praktijk dat de stappen in een proces die waarde toevoegen voor de klant gepaard gaan met verspilling. Vanuit het “lean” principe analyseren wij samen met u iedere stap in het proces en identificeren wij waar verbetering gerealiseerd kan worden. Pas op dit moment is het duidelijk waar digitalisatie binnen uw processen van toegevoegde waarde kan zijn. Digitalisatie is geen doel op zich, maar een verbinder tussen uw (strategische) doelen en plezier hebben in de operatie van de dag.

Met nieuwe, digitale processen gaat u slimmer en met meer plezier werken

LowQode heeft al ruim 10 jaar ervaring met het begeleiden en implementeren van een digitaliseringsslag in operationele (core) processen. Als wij daarbij één ding geleerd hebben, is dat draagvlak en betrokkenheid van cruciaal belang zijn. Onze consultants spelen een ondersteunende rol en sturen bij waar nodig, maar focussen vooral op het aanwakkeren en stimuleren van eigen initiatief. Zo vormen wij graag samen een team dat in korte cycli naar resultaat en succes toe werkt, waarbij kennisdeling en overdracht centraal staan.

Natuurlijk speelt de tooling ook een belangrijke rol in procesdigitalisering. LowQode is sinds 2012 trots partner van AuraQuantic, een innovatief platform voor het creëren van digitale processen, dashboards en automatisering. Met behulp van deze tool stellen wij u in staat om flexibel om te gaan met de steeds versnellende verandering van de markt, en uw klant in deze uitdaging zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Boost uw productiviteit

Het uit handen nemen van repeterende werkzaamheden resulteert in meer tijd voor het uitvoeren van activiteiten die écht waarde toevoegen.

Inzicht op alle niveaus

Door de informatie binnen uw procesketens te structureren heeft u de regie zelf in handen. Waar nodig kunt u ingrijpen op basis van de meest actuele data, getoond op uw persoonlijke dashboard.

Duidelijke communicatie

Door de communicatie tussen verschillende afdelingen binnen een procesketen te organiseren kunnen binnen korte tijd organisatie breed procesverbeteringen doorgevoerd worden.

Tevreden klanten

Een positieve klantenbeleving is essentieel in een markt waar afstand een relatief begrip is geworden. Snelle responsetijden en de juiste informatie vormen belangrijke componenten in uw Customer Journey.

Wat zegt een van onze klanten over haar gedigitaliseerde processen?

Door het inzetten van AuraQuantic hebben wij de doorlooptijd van het leveren van ethernet en ip-verbindingen verlaagt van meerdere dagen naar 10 minuten. Een enorme kostenbesparing, maar ook belangrijk, onze NPS is gestegen van 5.6 naar 8.4.

Jan de Jong - CTO

LOWQODE IS DE STRATEGISCH PARTNER VAN AURAQUANTIC INTERNATIONAL

LowQode is sinds 2012 Certified Partner van AuraQuantic en sinds 2018 EMEA implementatiepartner (Europa, Midden-Oosten en Noord Afrika). Met de krachtige iBPM Suite van AuraQuantic ondersteunen wij organisaties bij het automatiseren en optimaliseren van (kritische) bedrijfsprocessen. Dat doen wij met een team van ervaren en gecertificeerde consultants. Door proceskennis en ICT kennis te koppelen aan de krachtige Workflow Engine, de Artificial Intelligence (AI), Machine Learning and Advanced Analytics mogelijkheden van AuraQuantic helpen wij u met de transparantie van uw complete waardeketen. De markt vraagt steeds vaker om snelle verandering en AuraQuantic maakt dat voor u mogelijk. En dat alles op basis van “zero coding”.

Kunnen wij helpen met uw ambities verwezenlijken?